Hälsoanalys

Med vår hälsoanalys får du på 3 minuter ut runt 100 olika hälsoparametrar och biomarkörer. Det gör att du kan upptäcka obalanser i kroppen i ett tidigt skede.

Fakta om hälsoanalysenDe olika hälsoanalyspaketen

På den här sidan hittar du information om vad en hälsoanalys visar. Det är många krångliga ord och väldigt mycket information. Om du istället vill se hur en analys går till då kan du göra det.

Vad är en hälsoanalys?

Hälsoanalysen bedömer 100 olika fysiologiska parametrar och dess funktionella status.

 • Ph – värde
 • Signalsubstanser – stresshormoner – dopamin – serotonin – GABA
 • Kolesterol
 • Diabetes screening
 • Kroppssammansättning
 • Vätskebalansen
 • Sköldkörtelns funktion
 • Fria radikaler – oxidativ stress
 • Status för vissa mineraler
 • Hur cellens energiomsättning fungerar
 • Grundämnesomsättning
 • Hur cirkulation och syresättningen fungerar; båda viktiga faktorer för bl a närings-transport, avgiftning och värmereglering. Utan tillräckligt med blod och syre kan cellerna inte fungera bra.
 • Om det finns lokala inflammationer och om kroppen i så fall arbetar med att försöka läka dem eller inte. Förhöjd inflammationsnivå är en stor ohälsorisk. Exempelvis minskar inflammationsprocesser syretillgången i hjärnan och kan ge depression.
 • Metabolismen, den generella ämnesomsättningen. Om aktiviteten är för hög, går det åt väldigt mycket energi och på sikt ökar risken för utbrändhet.  
 • Hjärt – kärlsystemet. Ger en bild av hjärt-kärlsystemet.
 • Tarmar och matsmältning – Hur fungerar dessa? Här kan vi följa upp och se hur en kostomläggning påverkar tarmarna.
 • Nerver, Kotor – hudområden. Indikationer för kroppsterapi, t ex massage eller naprapati 
 • Livsstilsanalys visar hur individen påverkas av den aktuella livsstilen.
 • Muskel och fettprocent.
 • Sportevaluering. Test före och efter träning visar om sättet att träna/motionera är uppbyggande eller nedbrytande för personen ifråga.

Metoder i ES-teck

Oxymetern ger följande data:

 • Syremättnad, SpO2
 • Hjärtfrekvens/puls
 • Artärpulskurva – blodflödet ut i kroppen

Denna mätning används på alla sjukhus, man sätter oxymetern på ena pekfingret: en grå sond med klämanordning, varifrån det löper ut en sladd.

Syremättnadsmätning genomförs sedan länge på sjukhus. Med två olika ljusfrekvenser, infrarött ljus resp. rött ljus, mäts två olika typer av hemoglobin; sådant som är mättat med syre och sådant som inte är det. Vidare visas en beräknad hjärtfrekvens/puls liksom en matematiskt beräknad pulsvågkurva, pulspletysmografi, dvs. hur signalen relateras till blodflödet/cirkulationen. Pulspletysmografin, som utgör en fysiologisk mätteknik, studeras inom den biooptiska forskningen.

Gunnar Nyberg vid avdelningen för klinisk fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg förutsäger en ökad användning av noninvasiv pulsvågsanalys, speciellt för utvärdering av hjärtmedicinering samt epidemiologisk forskning kring hjärt-kärlsjukdomar.

Hjärtfrekvensvariabilitet, HRV kan visa på detta:

 • någon form av stress
 • utmattning

När intervallen mellan hjärtslagen varierar för mycket uppstår en oönskad arytmi. Om intervallen å andra sidan uppvisar alldeles för liten skillnad handlar det om sänkt hjärtfrekvensvariabilitet, vilket heller inte är önskvärt utan tvärtom är en erkänd markör för ohälsa eller sjukdom.

HRV kan användas som indirekt mått på den autonoma nervfunktionen, m a o speglar hjärtfrekvensvariabiliteten balansen mellan sympatisk och parasympatisk aktivitet i det autonoma nervsystemet. Sympatisk överaktivitet indikerar någon form av stress, medan parasympatiskt påslag kan visa på utmattning.

I Sverige är det främst vid Lunds Universitet som har beforskat HRV, t ex Leif Sörnmo, elektrovetenskapare och professor, TeknD, docent och Olle Pahlm, professor och klinisk fysiolog.

Bioimpedans och galvanisk hudrespons kan visa:

 • kroppssammansättning, t.ex fettandel
 • tillståndet i vissa vävnader/organ, t.ex inflammation i levern

Med hjälp av bioimpedansvågor kan kroppssammansättningen beräknas, t ex andelen fett i kroppen. På marknaden finns ett antal olika fabrikat som med olika grad av exakthet scannar kroppssammansättningen. Som försvar för mindre noggrannhet hävdas att det är själva förändringen i kroppssammansättningen mellan olika tillfällen som är det verkligt intressanta. DXA, dual-energy X-ray absorption, är en väl utvärderad utrustning och räknas som Gold standard.

På grundval av kunskaper om den elektriska konduktansens egenskaper i levande vävnad får man även fram indikationer på tillståndet i vissa vävnader/organ, t ex kronisk inflammation i levern. Spridningen av bioimpedansvågor är relaterad till morfologin och densiteten i interstitiet samt vätskerummet mellan cellerna. Dessutom är konduktiviteten proportionell mot ATP-produktionen i cellens mitokondrier (cellens energiproducenter).

Medicinsk informatik

 • korsanalys för att säkerställa resultat
 • använder algoritmer för att analysera biologiska data

Det är vanligt att kombinera fysiologiska mätdata med kända fysiologiska samband för att få fram indirekta beräkningar av ytterligare fysiologiska parametrar.

Bioinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin, där man använder algoritmer för analys av biologiska data, vilket är speciellt vanligt inom molekylärbiologin. En algoritm är inom datavetenskapen och matematiken en begränsad uppsättning väldefinierade instruktioner för att lösa en uppgift, som från givna utgångstillstånd med säkerhet leder till ett slutresultat.

Ett antal algoritmer används i ES Teck i enlighet med peer reviews (kollegial fackgranskning). I ES Teck tar man den medicinska informatiken ett steg längre genom att tillämpa ett korsanalysförfarande för att säkerställa resultaten.

Hälsoanalyspaket - XL

3Detta är vårt största hälsoanalyspaket och det sträcker sig över 10 veckor. I det ingår både kost- och träningsupplägg som är anpassat för just dig.

 • Vi träffas och gör en hälsoanalys. Vi börjar med att titta igenom dina frågeformulär så vi får veta lite mer om dig.
 •  Vi gör några tester, mäter blodtrycket, kollar vikten och gör en hälsoscreening. (Screeningen tar några minuter och utförs genom att du håller handflator och fotsulor på elektrodplattor och har två elektroder på pannan. Dessutom används en oxymeter som sätts runt det ena pekfingret)
 • Vi gå genom dina testsvar och ditt screeningresultat kopplat till ditt mående och livsstilsvanor. Utifrån detta tar vi fram förslag på åtgärder för att balansera din hälsa. De kan handla om mat som medicin, näringstillskott, vitaminer & mineraler, fysisk aktivitet, stresshantering, kroppsterapi mm.
 • Vi träffas två gånger träffar, vecka 1 och vecka 10, då en ny hälsoanalys görs. Du väljer när du vill starta.
 • Du kan mejla vid behov under dessa 10 veckor.
 • Vi har kontakt via mail 1 gång i vecka för uppföljning.
 • Du får en skriftlig sammanställning och rådgivning mejlad till dig inom 3-5 dagar.
 • Du får ett 10 veckors kost- och träningsprogram, helt anpassat efter vad din kropp behöver.
 • Tillgång till träningsapp.
 • Du får två hälsoscreeningar.

PRIS: 4000 kr

Jag vill köpa det här paketet

Klicka på knappen så får du fylla i lite kort information om dig, så hör vi av oss till dig.

Hälsoanalyspaket - Large

Detta är paketet för dig som känner att du vill kolla hur din kropp mår, men inte behöver något kost- eller träningsprogram. 2 träffar.

 

 • Vi träffas och gör en hälsoanalys. Vi börjar med att titta igenom dina frågeformulär så vi får veta lite mer om dig.

 •  Vi gör några tester, mäter blodtrycket, kollar vikten och gör en hälsoscreening. (Screeningen tar några minuter och utförs genom att du håller handflator och fotsulor på elektrodplattor och har två elektroder på pannan. Dessutom används en oxymeter som sätts runt det ena pekfingret)
 • Vi gå genom dina testsvar och ditt screeningresultat kopplat till ditt mående och livsstilsvanor. Utifrån detta tar vi fram förslag på åtgärder för att balansera din hälsa. De kan handla om mat som medicin, näringstillskott, vitaminer & mineraler, fysisk aktivitet, stresshantering, kroppsterapi mm.
 • Vi träffas två gånger träffar, vecka 1 och vecka 10, då en ny hälsoanalys görs. Du väljer när du vill starta.
 • Du kan mejla vid behov under dessa 10 veckor.
 • Du får en skriftlig sammanställning och rådgivning mejlad till dig inom 3-5 dagar.
 • Du får två hälsoscreeningar.

 

PRIS: 2900 kr

Jag vill köpa det här paketet

Klicka på knappen så får du fylla i lite kort information om dig, så hör vi av oss till dig.

Hälsoanalyspaket - Medium

Detta är paketet för dig som känner att du vill kolla hur din kropp mår, men inte behöver något kost- eller träningsprogram. 1 träff.

 • Vi träffas och gör en hälsoanalys. Vi börjar med att titta igenom dina frågeformulär så vi får veta lite mer om dig.
 •  Vi gör några tester, mäter blodtrycket, kollar vikten och gör en ES Teck screening. (Screeningen tar några minuter och utförs genom att du håller handflator och fotsulor på elektrodplattor och har två elektroder på pannan. Dessutom används en oxymeter som sätts runt det ena pekfingret)
 • Vi gå genom dina testsvar och ditt screeningresultat kopplat till ditt mående och livsstilsvanor. Utifrån detta tar vi fram förslag på åtgärder för att balansera din hälsa. De kan handla om mat som medicin, näringstillskott, vitaminer & mineraler, fysisk aktivitet, stresshantering, kroppsterapi mm.
 • Du får en skriftlig sammanställning och rådgivning inom 3-5 dagar, via mejl.

ERBJUDANDE PRIS: 1595 kr (Ord Pris 1695 kr)

Jag vill köpa det här paketet

Klicka på knappen så får du fylla i lite kort information om dig, så hör vi av oss till dig.

Hälsoanalyspaket - Small

Detta är inte ett paket utan det är för dig som gjort en hälsoscreening hos oss under det senaste 6 månaderna.

 • Vi gör en hälsoscreening.
 • Du får en skriftlig sammanställning och rådgivning inom 3-5 dagar, via mejl.

PRIS: 995 kr

Jag vill köpa det här paketet

Klicka på knappen så får du fylla i lite kort information om dig, så hör vi av oss till dig.

Om du vill vet hur analysen går till så finns det en film och en beskrivning.

Vad är skillnaden mellan hälsoanalyspaket och hälsopaket?

Det finns givetvis olika sätt att se hur kroppen mår. Vi erbjuder två typer av paket där vi ser på kroppen på olika sätt. Här har vi gjort en jämförelsetabell så du lättare kan förstå skillnaderna mellan dessa.

Detta är viktigt att notera att vi jobbar med frisk- och livsstilsrådgivning och använder oss inte av diagnostiska medicinska utvärderingsmetoder. Då vänder man sig till sin läkare som arbetar med sjukdomar/diagnostik. Genom denna hälsoanalys jobbar vi med ett förebyggande tänk med rådgivning i kost, träning, avslappning, massage, näringstillskott och livsstilsrådgivning. Vi jobbar för att främja hälsa och förebygga insatser innan sjukdomar uppkommer.